Hoe werkt het?

Hoe kom je erachter welke school of opleiding toekomstgericht is? ToekomstBehendig.nl gaat uit van een 5-fasenmodel. Dit model geeft aan in welk stadium een school of opleiding zit in de groei naar duurzaam onderwijs.

De 5 groeifasen

marker fase 0Grond

Van deze school of opleiding hebben we nog geen gegevens. Kan je informatie geven? Stuur ons een mailtje.

marker fase 1Fase 1. Zaadje(s)

Deze school of studie doet incidenteel iets met duurzaamheid. Een basisschool heeft bijvoorbeeld eenmalig een themapakket op het gebied van drinkwater ingezet als lesmiddel.

marker fase 2Fase 2. Kiem

Deze school of studie ontwikkelt structureel activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is hier een belangrijk thema aan het worden.

marker fase 3Fase 3. Plant

Deze school of studie ontwikkelt structureel duurzame activiteiten en is hierbij systeemgeoriënteerd. Dat betekent dat duurzaamheid is opgenomen in de visie van de school. Op deze school kun je verwachten dat er in alle klassen systematisch wordt gewerkt aan duurzaamheid.

marker fase 4Fase 4. Bloei

Deze school of studie heeft een ketengeoriënteerde opvatting van duurzame educatie. Dat betekent dat deze school niet alleen systematisch in alle klassen werkt aan duurzaamheid, maar hier ook ketenpartners bij betrekt. Werkgevers bijvoorbeeld, of facilitaire diensten. Een voorbeeld: als er een nieuw gebouw nodig is voor de school, werkt de klas samen met een aannemer om te leren over duurzaam bouwen en duurzame energie.

marker fase 5Fase 5. Vrucht

Deze school of studie werkt systematisch in alle klassen aan duurzaamheid en betrekt hierbij niet alleen ketenpartners, maar ook de maatschappij als geheel. De school kijkt wat de impact is van het onderwijs. De school beoordeelt of leerlingen daadwerkelijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt in de nieuwe, circulaire economie.

 

Groeifase als indicatie

Bij een meetmethode als deze zullen er altijd gevallen zijn waarbij scholen in groeifase 1 zitten, terwijl ze in sommige opzichten wel al gevorderd zijn tot groeifase 3. Zie de groeifasen dan ook als een indicatie: een middel om te kijken welke scholen voor jou in de basis interessant zijn. Daarna kun je zelf verder onderzoeken wat dé toekomstgerichte school is voor jou - of je kind.

Meer weten?

> Ga naar Waarom ToekomstBehendig.nl


NOTE: Groeifase meten met het AISHE-model

Het 5-fasenmodel komt terug in vele methoden om kwaliteit te meten bij bedrijven, overheid en onderwijs. Een van de toepassingen van dit 5-fasenmodel is het Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE). Dit model is al jaren dé manier om duurzaamheid te meten op hogescholen en universiteiten. In aangepaste vorm werken ook het MBO en primair onderwijs met dit model. ToekomstBehendig.nl vertaalt die fasen naar groeistadia.

Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...