Als we een leefbare planeet willen, hebben we een nieuwe generatie professionals nodig die duurzaam kunnen denken. Die generatie gaat nu naar school en heeft daarom nu duurzaam onderwijs nodig. Voor die generatie is er ToekomstBehendig.nl.

Klaar voor de toekomst

Een technisch talent dat klaar wil zijn voor de toekomst, kan beter leren over zonnepanelen dan over benzinemotoren. En wie goed is met cijfers en nu alleen leert hoe de huidige economie werkt, heeft straks geen baan. Er ontstaan namelijk nieuwe economische wetten waarbij circulair denken essentieel is.

Systeemdenken en interdisciplinair samenwerken

Wat je talent ook is - om te kunnen functioneren in de wereld van morgen heb je nieuwe vaardigheden nodig. Zoals systeemdenken: het grote geheel zien en niet alleen jouw kleine radertje. En interdisciplinair samenwerken: de brug slaan tussen onverwachte vakgebieden. Zodat die creatieve samenwerkingsverbanden ontstaan die nodig zijn om complexe duurzaamheidsvraagstukken op te lossen.

Vind de toekomstgerichte school of studie

Het goede nieuws is: er gebeurt al heel veel op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs, van de basisschool tot aan universiteiten. Wat minder goed nieuws is: de informatie over duurzaam onderwijs is moeilijk te vinden. Daar brengt ToekomstBehendig.nl verandering in, door die informatie te ontsluiten. Zodat ouders en studenten de school of opleiding vinden die gericht is op de toekomst.

ToekomstBehendig zijn is het verband zien tussen kleding en water.

  • De productie van 1 t-shirt kost nu 2.700 liter water.
  • Tegelijkertijd sterven er 6.000 mensen per dag door een gebrek aan schoon drinkwater.

Inspiratie voor docenten, van collega docenten

ToekomstBehendig.nl is er bovendien om docenten te inspireren. Zodat die ene biologiedocent met nieuwe ideeën bij andere scholen kan zien wat goed werkt. Het resultaat: meer scholen geven toekomstgericht onderwijs, zonder dat iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Nuttige organisaties en personen makkelijk vindbaar

En tot slot vestigt ToekomstBehendig.nl aandacht op de vele organisaties die zich ervoor inzetten om onderwijs te verduurzamen. Zo zijn de vele stichtingen, commerciële partijen, overheidsinstanties en individuele personen allemaal op één plek te vinden voor scholen die willen groeien op het gebied van duurzaam onderwijs.
En zo betrekken we alle partijen: ouders, studenten, onderwijs, ondersteunende partijen en de overheid. Ook een stukje circulair denken.

Een groene generatie vraagt om een duurzame educatie

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...