Voor docenten

Duurzame PABO geeft de masterclass 'duurzaam onderwijs' komend cursusjaar. Hierbij richten ze zich op de SDG’s en outdoor education (leren in de natuur). Onderzoekend leren staat hierin centraal, daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een theoretisch kader. 

Basisscholen en voorlezers kunnen zich nu aanmelden voor de Voorleesactie op 10 oktober 2018. De Dag van de Duurzaamheid start met het voorlezen van een duurzaam verhaal op basisscholen, naschoolse opvangorganisaties en kinderboerderijen door het hele land.

 

De werkgroep Jong & Duurzaam gaat van 11 t/m 15 juni door Nederland fietsen om zoveel mogelijk jongeren te spreken over klimaat en duurzaamheid. Dit doen zij om input te verzamelen voor de VN klimaattop in Polen. De Nederlandse jongeren fietsen vanaf Nijmegen naar Den Haag en willen onderweg bij zoveel mogelijk scholen, jongerencentra, kerken, moskeeën etc. een gastles of workshop geven.

Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verduurzamen van Nederland. De coöperatie ‘Leren voor Morgen’ zet deze docenten graag in het zonnetje en start ‘Duurzame Docent 2018’. Ben of ken jij een duurzame docent? Meld je aan! 

Jij bent in onze ogen van cruciaal belang voor een duurzame toekomst en een leefbare planeet. Want jij geeft de nieuwe generatie de inspiratie én de daadkracht om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan. ToekomstBehendig.nl helpt je daarbij.

ToekomstBehendig.nl heeft een lijst voorbereid om docenten en anderen in en rond onderwijs te helpen in hun zoektocht naar duurzaam onderwijs.

ToekomstBehendig.nl (TB) is dé duurzaam onderwijsgids van basisschool tot universiteit. TB stimuleert duurzame ontwikkeling in het onderwijs op basis van een mandaat uit de samenleving.
Veel van de supporters van TB zijn tevens financier geweest in de crowdfundingcampagne.

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...