Groene Generatie zet zich in om duurzaam onderwijs te integreren in het leerproces, van peuter tot professional. Aan dit project hebben wij samengewerkt met Het Groene Brein en Studenten voor Morgen.

Dit is een quote

Het Groene brein

...

  • Bedrijfsleven: We werken samen met wetenschappers bij het oplossen van brandende vragen rondom duurzaamheid.
  • Onderwijs: We ontwikkelen met wetenschappers nieuwe lesprogramma’s rondom de principes van de nieuwe economie.
  • Overheid: Stimuleren wetenschappers, bedrijfsleven en onderwijs om interdisciplinair samen te werken en geef zo invulling aan beleid.

Studenten voor Morgen

Studenten voor Morgen is hét landelijke studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Met studenten uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Ook zetten we ons in voor het verduurzamen van hogescholen en universiteiten

Groene generatie

Onze belangrijkste kracht zit in het nauwkeurig in kaart brengen van de vraag naar duurzaam onderwijs. Iedereen formuleert die vraag namelijk anders. Daardoor herkent niet iedereen de duurzaamheidsvraag. Wij brengen daarin helderheid. Daarmee prikkelen en ondersteunen wij het onderwijs in de groei naar duurzaamheid

Landelijk onderzoek

Daarom doen wij onderzoek naar de vraag naar duurzaam onderwijs. Want het onderwijs geeft aan zeker meer duurzaam onderwijs te willen geven, maar alleen als er een duidelijke vraag is onder jongeren en werkgevers. Met landelijk onderzoek en een petitie hebben we die vraag aangetoond. Door die vraag helder te krijgen, maken we het voor onderwijsinstellingen logisch om te groeien naar duurzaam onderwijs.

Dit doet Groene Generatie

We inventariseren de vraag bij jongeren, het bedrijfsleven en in de samenleving in het algemeen naar duurzaam onderwijs:

  • We doen academisch onderzoek naar de vraag naar duurzaam onderwijs.
  • We communiceren over onze bevindingen.
  • We ondersteunen campagnes, bijvoorbeeld van studenten die hun schoolbesturen willen overtuigen dat er vraag is naar duurzaam onderwijs.
  • We brengen nieuws uit de praktijk. Wat gebeurt er allemaal al? Wie is waar mee bezig?
  • We ontwikkelen innovatieve producten en diensten die de stap naar duurzaamheid mogelijk maken.

Meer weten?

> Ga naar Waarom ToekomstBehendig.nl

Ontstaan

Thijs Struijk, initiatiefnemer van Groene Generatie:

"In 2009 werkte ik als hoofd communicatie bij een stichting die zich inzette voor duurzaam hoger onderwijs. Aan dit initiatief kwam een einde toen een subsidieaanvraag werd geweigerd. Ik vond het zo belangrijk om duurzaam onderwijs te blijven stimuleren dat ik besloot het werk op een andere manier voort te zetten, en zo is Groene Generatie ontstaan.

Onderzoek: werkgevers op zoek naar duurzame professionals

In 2013 hebben we een landelijk onderzoek gedaan onder werkgevers. We hebben 80 werkgevers gesproken, van AkzoNobel en Unilever tot de bakker om de hoek. De werkgevers gaven ten eerste aan dat duurzaamheid een belangrijke uitdaging is. Ten tweede zien zij ook interessante kansen in de overgang naar duurzaam werken. Onder werkgevers leeft dan ook duidelijk een vraag naar duurzame professionals.

Petitie: scholen en werkgevers willen duurzaam onderwijs

Ook hebben we met een petitie het draagvlak voor duurzaam onderwijs aangetoond in het onderwijs en bij werkgevers. Met de petitie riepen we de tweede kamer op een verband te leggen tussen duurzaamheid en het onderwijs en om die verbinding vast te leggen in partijprogramma's. Duurzaamheid en onderwijs staan namelijk beide wel in partijprogramma's, maar de politiek verbindt deze thema's nog niet met elkaar.

Verdrag: stimuleer duurzaam onderwijs vanuit overheid

De petitie vormde de aanleiding om samen met 40 jongerenorganisaties in 2014 een verdrag te sluiten met de Tweede Kamer voor het stimuleren van duurzaamheid in het onderwijs. Het verdrag wordt ondersteund door werkgevers en milieu-organisaties. Van Unilever, DSM en Gasterra tot Milieudefensie en Greenpeace.

Duurzaam onderwijs stimuleren

Het verdrag ligt er, maar wat de opvolging vanuit de Tweede Kamer betreft wil het nog niet echt vlotten. Die aarzeling vanuit de overheid hadden we al voorzien, en daarom zijn we direct ook zelf gestart met het ontwikkelen van producten waarmee we de markt alert kunnen maken. Zo kunnen we de groei van duurzaam onderwijs blijven stimuleren. Een van de producten die we ontwikkelen is ToekomstBehendig.nl.

Crowdfunding

Groene Generatie heeft zich er al meteen op toegelegd om de vraag uit de maatschappij te vertalen naar financiering door middel van crowdfunding. Dat maakt onze organisatie minder kwetsbaar en bovendien breder gedragen."

Andere producten van Groene Generatie

Meer over ons vind je op Groene Generatie

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...