Wij zetten ons in om duurzaam onderwijs te integreren in het leerproces, van peuter tot professional. Onze belangrijkste kracht zit in het nauwkeurig in kaart brengen van de vraag naar duurzaam onderwijs. Daarmee prikkelen en ondersteunen wij het onderwijs in de groei naar duurzaamheid.

Het onderwijs geeft aan meer duurzaam onderwijs te willen geven, maar alleen als er een duidelijke vraag is onder jongeren en werkgevers. Met landelijk onderzoek en een petitie hebben we die vraag aangetoond. Door die vraag helder te krijgen, maken we het voor onderwijsinstellingen logisch om te groeien naar duurzaam onderwijs. We inventariseren de vraag bij jongeren, het bedrijfsleven en in de samenleving in het algemeen naar duurzaam onderwijs. We doen academisch onderzoek naar de vraag naar duurzaam onderwijs. Daarnaast brengen we nieuws uit de praktijk. 
 

De gezichten achter ToekomstBehendig

Thijs Struijk, initiatiefnemer 

 

Redacteuren

Nine de Jonge en Sabine Wong zijn beiden antropoloog, hun artikelen zullen dan ook veelal gebaseerd zijn op observaties en interviews. Hun doel is om meer podium te geven aan duurzame initiatieven in het onderwijs. Zowel Nine als Sabine hebben regelmatig voor de klas gestaan, Sabine in het kader van het bestrijden van pesten en sociale uitsluiting voor Critical Mass en nu als creatieve invaldocent op diverse basisscholen in Amsterdam. Nine heeft op de middelbare school voor de klas gestaan om vakken over duurzame ontwikkeling te geven.
Ken jij een initiatief dat aandacht verdient? Je kunt ons bereiken op hallo@toekomstbehendig.nl
 

Nine de Jonge

Ik ben antropoloog met een hart voor duurzame ontwikkeling. Een duurzame samenleving begint bij het onderwijs. Er gebeurt al van alles op scholen en er zijn ook diverse tools die docenten kunnen gebruiken. Om echt een duurzame transitie op gang te brengen moeten we onze krachten bundelen en anderen inspireren. Voor ToekomstBehendig bezoek ik scholen en interview ik docenten. Ik hielp eerder mee aan de crowdfunding van dit platform en aan het draagvlak onderzoek onder schoolbesturen. 
 

 

 

Sabine Wong

Duurzame ontwikkeling zit in mijn hart en nieren. Ik ben een antropoloog die zich inzet om generaties na mij te versterken. Dit doe ik door aan de ene kant voor de klas te staan in het basisonderwijs en door te onderzoeken en schrijven voor Toekomstbehendig. Als ik kinderen op een verrassende manier weet te engageren voel ik mij opperbest. Wat ik schrijf voor Toekomstbehendig is gegrond in mijn ervaringen als jonge ouder en docent. Deze verbind ik weer aan theorieën en denkwijzen over duurzame ontwikkeling en pedagogie.

 
 

Ontstaan

Thijs Struijk, initiatiefnemer van Groene Generatie:

"In 2009 werkte ik als hoofd communicatie bij een stichting die zich inzette voor duurzaam hoger onderwijs. Aan dit initiatief kwam een einde toen een subsidieaanvraag werd geweigerd. Ik vond het zo belangrijk om duurzaam onderwijs te blijven stimuleren dat ik besloot het werk op een andere manier voort te zetten, en zo is Groene Generatie ontstaan.

Onderzoek: werkgevers op zoek naar duurzame professionals

In 2013 hebben we een landelijk onderzoek gedaan onder werkgevers. We hebben 80 werkgevers gesproken, van AkzoNobel en Unilever tot de bakker om de hoek. De werkgevers gaven ten eerste aan dat duurzaamheid een belangrijke uitdaging is. Ten tweede zien zij ook interessante kansen in de overgang naar duurzaam werken. Onder werkgevers leeft dan ook duidelijk een vraag naar duurzame professionals.

Petitie: scholen en werkgevers willen duurzaam onderwijs

Ook hebben we met een petitie het draagvlak voor duurzaam onderwijs aangetoond in het onderwijs en bij werkgevers. Met de petitie riepen we de tweede kamer op een verband te leggen tussen duurzaamheid en het onderwijs en om die verbinding vast te leggen in partijprogramma's. Duurzaamheid en onderwijs staan namelijk beide wel in partijprogramma's, maar de politiek verbindt deze thema's nog niet met elkaar.

Verdrag: stimuleer duurzaam onderwijs vanuit overheid

De petitie vormde de aanleiding om samen met 40 jongerenorganisaties in 2014 een verdrag te sluiten met de Tweede Kamer voor het stimuleren van duurzaamheid in het onderwijs. Het verdrag wordt ondersteund door werkgevers en milieu-organisaties. Van Unilever, DSM en Gasterra tot Milieudefensie en Greenpeace.

Duurzaam onderwijs stimuleren

Het verdrag ligt er, maar wat de opvolging vanuit de Tweede Kamer betreft wil het nog niet echt vlotten. Die aarzeling vanuit de overheid hadden we al voorzien, en daarom zijn we direct ook zelf gestart met het ontwikkelen van producten waarmee we de markt alert kunnen maken. Zo kunnen we de groei van duurzaam onderwijs blijven stimuleren. Een van de producten die we ontwikkelen is ToekomstBehendig.nl.

Crowdfunding

Groene Generatie heeft zich er al meteen op toegelegd om de vraag uit de maatschappij te vertalen naar financiering door middel van crowdfunding. Dat maakt onze organisatie minder kwetsbaar en bovendien breder gedragen."

Samenwerking

Aan dit project hebben wij samengewerkt met Het Groene Brein en Studenten voor Morgen.

Het Groene brein

  • Bedrijfsleven: We werken samen met wetenschappers bij het oplossen van brandende vragen rondom duurzaamheid.
  • Onderwijs: We ontwikkelen met wetenschappers nieuwe lesprogramma’s rondom de principes van de nieuwe economie.
  • Overheid: Stimuleren wetenschappers, bedrijfsleven en onderwijs om interdisciplinair samen te werken en geef zo invulling aan beleid.

Studenten voor Morgen

Studenten voor Morgen is hét landelijke studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Met studenten uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Ook zetten we ons in voor het verduurzamen van hogescholen en universiteiten.

Meer over ons vind je op Groene Generatie

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...