De directeur van Basisschool Lucas Galecop begon haar carrière in het bedrijfsleven. Daar zag Rianne Spiegelenberg hoeveel tijd er verloren gaat aan niet goed kunnen samenwerken: "Als een kind begrijpt wie hij is binnen de wereld, kan hij ook beter met anderen omgaan. Wij leren onze leerlingen daarom uitgebreid over burgerschap."

Dit leren de kinderen onder andere door het programma Vreedzame School, waar ze op het Lucas Galecop dit jaar mee zijn gestart. Rianne vertelt tevreden dat ze nu al heel veel rust in de school ziet. "Kinderen lossen steeds meer conflicten zelf op, ze worden echt zelfstandiger."

21st-century skills

"Sommige kinderen zijn wat minder sociaal vaardig dan andere," vertelt Rianne verder. "Maar we zien dat ze allemaal baat hebben bij de methode. Een kind dat op een andere school werd gepest, staat hier nu als mediator op het schoolplein conflicten op te lossen. Zo start burgerschap al bij de kleuters: wie ben je zelf, wie is de ander, hoe los je een conflict op? Vanaf groep 1 bouwen ze zo kennis en vaardigheden rondom burgerschap op en we blijven ze erin trainen."

Daarnaast staat net als op de meeste basisscholen 'leren leren' al in de kleutergroepen centraal. "Maar ook andere 21st century skills komen aan bod," geeft Rianne aan. "We gaan met de kinderen aan de slag op het gebied van samenwerken, creativiteit en kritisch nadenken over informatie. In de methode die we gebruiken voor aardrijkskunde en geschiedenis wordt erg veel aandacht besteed aan het leggen van verbanden."

Onderzoekend leren

Rianne's team denkt geregeld na over hoe ze deze vaardigheden tot leven kunnen brengen in de klas. Door in de klas echte denkvragen te stellen, leren leerlingen om dieper op de materie in te gaan. Thema's als wetenschap en techniek komen gedurende het jaar een paar keer terug. Binnenkort start er een project van twee weken over onderzoekend leren. Ze leren om na het onderzoek nog een keer goed te kijken: 'wat heb ik nou eigenlijk gezien en gedaan?'.

De leerkrachten van Basisschool Lucas Galecop bevorderen kritisch denken dus al op jonge leeftijd. Voorheen waren basisscholen vooral gericht op het repeteren van informatie. Maar naast het stampen van kennis is er nu veel meer aandacht voor hoe je omgaat met een wereld waar zoveel informatie op je af komt, volgens Rianne.

Het is belangrijk om niet alleen kennis op te doen, maar ook om vaardigheden te ontwikkelen door ervaring. Groep 4 bouwde in kleine groepjes windmolens van Knex. Door er een föhn op te richten, ervoeren de leerlingen zelf het effect van windkracht. 

Opsteker-ketting

Om meer positieve aandacht te geven aan elkaar, is er in de kleuterklassen een 'opsteker-ketting'. Dit kan een kind samen met een complimentje aan een ander kind geven. "De kleuters voelen dan opeens: ik wil die ketting aan mijn klasgenootje geven om hem iets moois te geven. Dat verlangen komt helemaal uit henzelf: ze snappen de waarde van de ketting. Ze kunnen ook heel goed uitleggen waarom ze de ketting van een ander hebben gekregen."

Afval is grondstof

Over twee maanden start er het project de Afvalvrije School: "Ik vind het heel fijn om de leerlingen mee te geven dat afval ook grondstoffen zijn," zegt Rianne. Het stoort haar hoeveel plastic we weggooien. Door hier aandacht aan te besteden, gaan de kinderen anders naar de wereld kijken, en leren ze dat ze zelf een bijdrage leveren aan het milieu. En het allerleukste? Dit project wordt samen met leerlingen uit groep 7 uitgedacht.


In opdracht van BuitenWijs, een expertcentrum voor natuur- en duurzaamheidsonderwijs voor de basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, zochten we uit hoe scholen in deze gemeenten het begrip duurzaamheid invullen.

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...