Scholen van binnenuit veranderen door leerlingen aan het roer te laten staan: dat is het motto van Eco-schools, een door de VN erkend keurmerk dat onderwijsinstellingen het predikaat 'Duurzame School' geeft. Eva sprak met Hak van Nispen, een Nederlandse initiatiefnemer van dit internationale keurmerk.​

De ideeën voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid komen bij Eco-schools vanuit de onderwijsinstelling zelf. "Er wordt op de scholen een eco-team gevormd bestaande uit leraren, leerlingen en bijvoorbeeld de conciërge. Zij doen dan eerst een zogenoemde Eco-scan, om te kijken waar ze op het gebied van duurzaamheid op dat moment staan en waar ze naartoe willen. Op basis daarvan ontwikkelen ze een plan om aan de slag te kunnen."

"We zien dat scholen echt veel verder gaan dan je zou verwachten."

"Een leuk voorbeeld hiervan is dat een school regenwater wilde opvangen in tonnen om deze vervolgens te gebruiken om de toilet door te spoelen. Maar dit was nog niet genoeg voor ze, ze wilden graag energieneutraal werken en hebben daarom een windmolen ontworpen en die op het systeem aangesloten. Zo hebben ze een energieneutraal wateropvangsysteem ontwikkeld, hoe gaaf is dat!" vertelt Hak enthousiast. "Dat het van henzelf komt, maakt het zo bijzonder. Inmiddels doen er al zo’n 120 scholen mee. Er is veel enthousiasme om met het duurzaamheidsthema aan de slag te gaan en dan ook echt stevig, dus niet weer een projectje hier en daar."

Bij de basis beginnen
De gedachte achter Eco-schools is dat er iets moet veranderen aan de manier waarop we nu leven. "We hebben momenteel zoveel impact op de aarde en zijn bewoners, die druk moet gewoon minder worden en dat kan alleen door wezenlijk te veranderen. Dat gaat nu allemaal nog veel te langzaam, maar je moet wel ergens beginnen."

Hak ziet de jeugd als het ideale startpunt. "Kinderen moeten zich weer gaan verwonderen en vragen stellen. Bijvoorbeeld het weggooien van de plastic flesjes zijn we normaal gaan vinden. We zien scholen nu hun afval scheiden, waarmee dat het nieuwe normaal wordt. Als je dat aan kinderen kunt leren, nemen ze dat voor de rest van hun leven mee." 

"Leerlingen zijn veel te veel kennis aan het leren en gaan er te weinig op uit, ‘leren voor het echie’ zou veel meer plek moeten krijgen in het onderwijs."

"Daarnaast zit er ook een economische kant aan de gedachte erachter: we zien dat kinderen over onderwerpen als energie en water onvoldoende leren op school. Tegelijkertijd dreigen bedrijven in deze sectoren onvoldoende werkkrachten te kunnen krijgen. En dat terwijl dit hele belangrijke sectoren zijn voor en in de toekomst, hier liggen enorme kansen, ook op het gebied van duurzaamheid."

"Het is mooi om te zien dat leerlingen echt enthousiast zijn. De Eco-teams gaan niet alleen tijdens schooltijden aan de slag, maar leerlingen blijven vaak uit zichzelf een uur langer om hieraan door te werken. Leerlingen geven bovendien vaak aan dat ze verder willen gaan met de thema’s, en kiezen daarom voor een opleiding die daarbij aansluit. Of ze nemen het idee mee van de middelbare school naar hun mbo-opleiding. Betere ambassadeurs kun je niet hebben!"

 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...