Op dinsdag 13 maart waren we aanwezig bij een Geo Future School projectdag, op het Gerrit Rietveld college te Utrecht. Een dag waar leerlingen op onderzoek gaan in hun eigen omgeving. Op deze manier worden leerlingen betrokken met maatschappelijke thema’s. We spraken met Bram Hamburger, de aardrijkskundedocent die dit programma trekt op de school. 

Een vakoverstijgende onderwijsstroom
Geo Future School is een vakoverstijgende onderwijsstroom, gericht op de grote vraagstukken van deze tijd. De lessen beginnen dicht bij de belevingswereld van de leerlingen, de volgende stap is het begrijpen van de theorie en deze toepassen. Vervolgens komt er een praktisch onderdeel waarin de leerlingen gaan onderzoeken en analyseren. In de eindopdracht ligt de focus op het creëren, waarin de leerlingen creatief uitgedaagd worden. 

Leerlingen werken zelfstandig of in groepjes, op hun eigen tempo. Modules worden regelmatig opgesteld door docenten in samenwerking met een bedrijf, zo wordt er bijvoorbeeld met Waterschappen gewerkt aan actuele vraagstukken. Modules bestaan meestal uit ongeveer 8-14 lessen, maar sommige scholen zoals de GRC doen het via projectdagen.
 

Verbinding met lerarenopleidingen
We spraken met Michiel van het KNAG, de vakvereniging van geografie. “Geo Future School is bottom-up ontstaan. Er zijn negen vakoverstijgende thema’s waarbinnen verschillende docenten vanuit hun eigen vakinhoud kunnen samenwerken. Nu er inmiddels 29 scholen zijn aangesloten, zoeken we naar een koppeling met de lerarenopleidingen. Op die manier kunnen de docenten beter ondersteund worden bij het ontwikkelen van nieuwe modules.”
 

Waterproefjes op het Gerrit Rietveld College
Deze dag werken de leerlingen aan meerdere opdrachten, ze onderzoeken de waterproblemen rondom de school. Na digitale opdrachten gemaakt te hebben, vullen ze flesjes water van de sloot achter de school, waarvan ze vervolgens de kwaliteit meten. Zo ontwikkelen ze vaardigheden, die ze later op de dag bij een eigen waterknelpunt in de wijk moeten toepassen. De groepjes zijn samengesteld op verschillende vaardigheden, zoals op leiderschap, kaartvaardigheid en digitale vaardigheid. Elke groep werkt aan een filmpje als eindproduct. 

 

Waardevolle vaardigheden
Bram Hamburger is een bevlogen aardrijkskunde docent op het Gerrit 
Rietveld college, die duidelijk de voorkeur geeft aan deze manier van werken boven het klassikale lesgeven. “Iedereen wordt er beter van, het past goed bij de leerlingen. Ik word hier gelukkig van. Onderwijs zou op deze manier gegeven moeten worden, dit is de mooiste vorm. Helaas zijn de examens hier niet op gericht. De vaardigheden die ze op een dag zoals dit leren, zijn waardevoller dan een klassikale les over erosie.” Bram ervaart veel creatieve vrijheid en samenwerking met andere docenten in het vormgeven van Geo Future School modules.

Bij dit toekomstgericht onderwijs spelen 21st century skills een rol, zo ontwikkelen leerlingen digitale vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, ook ligt er een focus op samenwerken en oplossingsgericht denken. “Er is een basiskennis van duurzaamheid onder leerlingen, maar het leeft niet per se. Ik zou heel graag willen zeggen dat ze hier veel mee bezig zijn. Hopelijk komt dit later. Het zijn pubers, het is lastig voor hen om hun eigen rol hierin te zien.”


Samenwerking tussen docenten
Voor Bram betekent duurzaamheid het verantwoord omgaan met de wereld. “Aardrijkskunde en duurzaamheid is een gezellige eenheid. Duurzaamheid is een gigantisch thema, zoals de energietransitie en duurzaam waterbeheer. Het komt in veel lessen voor, ik vind het dan ook belangrijk. Samen met Jeroen en andere collega’s ben ik een module aan het schrijven over voedsel problematiek en over grensconflicten.” Doordat de modules vakoverschrijdend zijn, is er ook veel samenwerking en overleg tussen docenten. “Het is leuk om samen de verbinding te zoeken. Zoals tussen biologie, scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde”.

Bram benadrukt dat hoe meer scholen zich aansluiten bij het programma, hoe fijner. “Op die manier kunnen we onze modules uitwisselen.” 

Heb jij ook interesse om mee te doen aan Geo Future Schools? Op de site vind je meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...