Heleentje Swart is de duurzaamheidscoördinator van Nordwin College, waaronder tien vmbo- en mbo-scholen vallen. “Afgelopen jaar haalden alle locaties de tweede Groene Vlag van Eco-Schools, de hoogste onderscheiding voor duurzaamheid in het onderwijs.”

Sinds vijf jaar ondersteunt Heleentje de scholen van het Nordwin College bij het concreet maken van duurzaamheid. “Inmiddels is duurzaam doen en denken stevig in onze genen verankerd”, vertelt ze. “We leren jongeren vragen te stellen over wat de keuzes die ze maken betekenen voor de wereld om hen heen. Ga je voor de kortetermijnsuccessen of wil je ook op de langere termijn kwaliteit van leven hebben? Duurzaamheid betekent voor mij dat we zorgdragen voor onszelf, voor anderen en voor onze leefomgeving.”
 
Twee Groene Vlaggen
Hoe dat er precies uitziet, legt ze uit aan de hand van het Eco-Schools programma. "Het feit dat we de tweede Groene Vlag van Eco-Schools hebben behaald, betekent dat we voor de tweede keer in vijf jaar hebben kunnen laten zien dat duurzaamheid geborgd is in het curriculum en in de bedrijfsvoering. In de eerste fase van Eco-Schools laat je zien dat bewustzijn over duurzaamheid belangrijk is, en dat het leeft onder studenten, docenten en het management."

'We zorgen dat docenten duurzaamheid bij hun eigen vak betrekken'

"Het is belangrijk dat alle lagen binnen de school bijdragen aan het zijn van een duurzame school. Met de tweede vlag laat je zien dat duurzaamheid in de cultuur van de school zit. Dat duurzaamheid geen los project is dat eens per jaar langskomt, maar dat docenten duurzaamheid bij hun eigen vak betrekken. Dus dat leerkrachten ook in een les Engels, maatschappijleer of biologie proberen te refereren aan zorgen voor elkaar en de wereld."
 
Verantwoordelijkheidsgevoel
Op het Nordwin College neemt iedereen - van leerling tot conciërge - verantwoordelijkheid voor de school en de omgeving. “We kijken allemaal vanuit onze eigen invloedssfeer: wat kan ik bijdragen aan verbetering?”, vertelt Heleentje. “Jongeren ontplooien binnen de school initiatieven zoals een gezonde kantine en warmetruiendag. Leerlingen in Heerenveen organiseren in de winter elke vrijdag een warmetruiendag. Ze kijken om zich heen en nemen initiatief voor verandering: ze stappen bijvoorbeeld naar de directeur om te vragen om een waterkraan in de kantine, en spreken anderen erop aan als ze het licht laten branden.”
 
Basisschoolleerlingen - en hun ouders - kiezen bewust voor de school om haar duurzame imago. "We leven hier in een zogeheten krimpregio, maar onze school blijft groeien. Uit reacties op open dagen blijkt dat leerlingen en ouders het belangrijk vinden om vooruit te kijken. De wereld heeft verandering nodig, anders ziet het er niet zo vrolijk uit. Wie nu opgroeit, kan een transitie mede mogelijk maken."

'Met een duurzame mentaliteit heb je een voorsprong op de arbeidsmarkt'

Heleentje vertelt verder: "En naast dat morele aspect ziet men ook dat als je geleerd hebt om te denken dat jij een bijdrage kan leveren aan innovaties, het bedrijfsleven op je zit te wachten. Studenten hebben een voorsprong op de arbeidsmarkt als ze deze mentaliteit hebben: als ze duurzaamheid niet zien als een trucje, maar als een manier van denken en van in het leven staan."

 
Baangarantie
"We zien dat nu ook in Friesland gebeuren. Friesland wil de Europese regio van de circulaire economie zijn - daarmee wordt een appèl gedaan op het beroepsonderwijs: leer jongeren hoe zij kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Er zijn steeds meer boeiende projecten in het bedrijfsleven en bij de overheid waar de leerlingen aan kunnen bijdragen, tijdens en na hun studie."

'Beroepsgerichte vakken met een focus op duurzame innovatie'

Sinds 2010 zorgen docenten van het Nordwin College dat 25% van het curriculum van beroepsgerichte vakken focust op duurzame innovatie. “Een voorbeeld hiervan,” vertelt Heleentje, “is dat veehouderij-studenten van MBO 3 & 4 dit voorjaar een energiescan afnemen bij Friese boeren, in opdracht van Friesland Campina en LTO Noord. De studenten geven vervolgens advies over hoe het bedrijf kan besparen en verduurzamen. Zo geven we jongeren handvatten mee om duurzaam denken en doen in praktijk te brengen én hen een voorsprong te geven op de arbeidsmarkt."

 

 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...