Mbo

Heleentje Swart is de duurzaamheidscoördinator van Nordwin College, waaronder tien vmbo- en mbo-scholen vallen. “Afgelopen jaar haalden alle locaties de tweede Groene Vlag van Eco-Schools, de hoogste onderscheiding voor duurzaamheid in het onderwijs.” 

Rob de Vrind is trekker van het netwerk Duurzaam MBO, dat het middelbaar beroepsonderwijs ondersteunt om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van het onderwijs. "Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het MBO. Zeker sectoren als bouw en techniek hebben de wind in de rug maar het begint ook in andere sectoren te landen. Een goede docent ziet de duurzame ontwikkelingen in het werkveld en neemt ze mee in zijn lessen."

Op donderdag 15 maart organiseert MBO voor Morgen een werkconferentie voor iedereen die bezig is met duurzaamheid in het mbo: NEXT Education.

Tot nu toe bleef het leren over duurzaamheid vaak beperkt tot universitair en hoger onderwijs. Volgens IKcircuLEER is het de hoogste tijd dat het ook op het mbo en vmbo van de grond komt. We spraken met initiator en coördinator Liedewij de Graaf.

Het CITAVERDE College is een duurzame VMBO- en MBO-school. Hoe ziet dat er in de praktijk precies uit? Eva sprak met Narda Clumpkens, die aan vmbo-leerlingen de vakken biologie en natuurkunde geeft, en op het mbo het vak Green Science en scheikunde doceert. “Leerlingen hebben in het begin vaak nog een beetje weerstand tegen de groene vakken.”

Afgelopen maandag was het Wereldvoedseldag. Studenten van het Alfa-college zetten daarom een project op touw om voedsel en verzorgingsproducten op te halen voor de Voedselbank in Hoogeveen. We spraken studente Rosalie Eising over het project.

Meer dan de helft van Nederland neemt in hun leven deel aan het beroepsonderwijs. Dat maakt het beroepsonderwijs dan ook een van de belangrijkste plekken om te leren over duurzaamheid. Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie die nu al grote ambities op duurzaamheid heeft.

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...