Onderwijsadvies met een duurzame uitkomst is het streven van Irisz. Geen wonder dus dat het adviesbureau ToekomstBehendig heeft gesteund tijdens de crowdfundingcampagne. “Uiteindelijk geven we alle scholen een passend antwoord op dezelfde vraag: ‘Hoe word ik toekomstproof?’”

We spreken Hans Leistra en Juliëtte van Dijk, die samen met Eveline Havenith het team van Irisz vormen. Basisscholen, voortgezet onderwijs, maar ook MBO’s en HBO-scholen kunnen bij hen terecht voor advies. “We vertellen nooit aan scholen dat ze het fout doen, maar moedigen leraren en schoolbesturen aan om zelf te bedenken wat ze willen veranderen door de juiste vragen te stellen.”

Inclusief onderwijs
Een succesverhaal van de Irisz-aanpak is de Synergieschool in Roermond. “Speciaal onderwijs en een reguliere basisschool zouden hier worden samengevoegd. Maar in plaats van gewoon te fuseren, hebben we samen met de docenten en de bestuurders een plan bedacht waardoor alle leerlingen als individu worden gezien in plaats van als hun ‘labeltje’”, vertelt Hans.

Deze afbeelding laat de Irisz-aanpak zien die leidde tot een nieuwe onderwijspraktijk op de Synergieschool.

“Het is ‘inclusief onderwijs’ geworden. Er zijn vier leeftijdsgroepen gevormd, waarbij kinderen van regulier en speciaal onderwijs door elkaar zitten”, aldus Hans. “Je herkent door deze menging niet meer zo snel wie voorheen op welke school zat. Leerlingen volgen lessen voor verschillende vakken op andere niveaus, waardoor de vraag niet meer is of ze wel slim zijn, maar op welk gebied ze slim zijn.”


Niet simpelweg fuseren dus, maar een eigen, goed doordacht plan uitvoeren. Uit dit voorbeeld spreekt de aanpak van Irisz. “We gaan telkens voor een nieuw ontwerp in plaats van een reparatie van het huidige systeem”, vat Hans het samen.

'Liever een nieuw ontwerp dan een reparatie van het huidige systeem'

Bemiddelaars
Het onderwijs vernieuwt zich continu, maar dat is niet altijd vanuit docenten of andere onderwijsprofessionals zelf. Dat ziet het team van Irisz graag anders. “We helpen scholen die hun werk op een andere manier willen doen, door in gesprek te gaan”, vertelt Hans. “We werken op zo’n manier dat belanghebbenden zelf langzaamaan duidelijk wordt wat ze graag zouden willen. We zijn in feite bemiddelaars.”

'Bij ons vormt het gesprek met de school vormt de basis voor vernieuwing'

Toch komt ook de eigen kijk van Irisz inhoudelijk telkens terug. “We zetten in op betekenisvol onderwijs, zowel voor leerlingen als docenten”, legt Juliëtte uit. “Als docenten vanuit hun eigen kwaliteiten en interesse onderwijs verzorgen, dan levert dat beter onderwijs op waardoor leerlingen meer leren.”

De toekomst is ook altijd aanwezig in de plannen die Irisz voor het heden opstelt. “Je kunt een school niet los zien van de wereld. Leerlingen en studenten zijn wereldburgers, en maken bovendien de wereld van morgen”, stelt Juliëtte. “Zij zijn de toekomst.”

 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...