Verkorte versie van een artikel door Avans Hogeschool, ga naar originele bron.

Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, Fontys, Hogeschool Saxion, Van Hall Larenstein, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool en de Haagse Hogeschool tekenden een intentieverklaring om de SDGs in hun onderwijsprogramma’s te integreren. Op deze manier hopen ze dat de studenten weten hoe ze de SDGs kunnen toepassen in de praktijk en hoe ze dit kunnen vertalen naar duurzame businesscases.
 

De hogescholen inventariseren wat er al gebeurt en wisselen de best practices uit. Deze aanpak willen ze uitbreiden naar andere hogescholen en universiteiten.


Onderzoek 
Deze coalitie borduurt verder op een verkennend onderzoek naar de stand van zaken rond de SDG’s in het Hoger Beroepsonderwijs. Alle hogescholen blijken iets te doen met duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, al is dit nog versnipperd. Er zijn genoeg aanknopingspunten in huidige studieprogramma’s om de SDG’s aan te koppelen.
 

SDGs geven een concrete inhoud aan duurzame ontwikkeling. Daarbij geeft het een helder handelingsperspectief voor opleidingen, studenten en docenten. Uit onderzoek van VNO/NCW blijkt ook de beroepspraktijk in toenemende mate te vragen om SDG-bekwame professionals.
 

SDG Innovation Challenge

Tijdens de conferentie ‘SDGs in MOTION’ presenteerden studenten Business Innovation hoe het onderwijs aan de slag kan gaan met SDGs. Zij ontwikkelde dertig duurzame business cases voor de SDG innovatie-challenges. Enkele voorstellen zullen geïmplementeerd worden.

 

 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...