Het Groene Brein zet zich als netwerk van wetenschappers in voor een duurzaam bedrijfsleven. Sinds 2015 werkt het onder de naam 'ROOTS' ook actief aan verduurzaming in het beroepsonderwijs. "Het merendeel van de mensen is opgeleid op dit niveau. Het aanpassen van beroepsopleidingen levert daardoor een enorme bijdrage aan het verduurzamen van de samenleving", vertelt initiatiefnemer van Roots Ira von Harras.

Ira ziet dat het bedrijfsleven staat te springen om MBO-studenten die zogenaamde 21st century skills beheersen. "Ik heb geregeld contact met bedrijven die geïnteresseerd zijn om de transitie naar de nieuwe economie te maken, maar het desondanks niet lukt om zelf te veranderen. Dankzij Het Groene Brein ROOTS, een project waarin we ambitieuze bedrijven verbinden aan ambitieuze studenten, lukt het wel."

Wat verstaat Ira precies onder die 'nieuwe economie'? "Het is een systeem waarin mensen durven te staan voor wat ze belangrijk vinden. Nu streven bedrijven vaak puur financiële winst na. Om een nieuw systeem te verwezenlijken moeten we ons ook afvragen hoe we een positieve impact kunnen maken op onze sociale en ecologische omgeving."

'Het MBO speelt een grote rol in de nieuwe economie'

Bewustzijn én zelfvertrouwen
"Wij leiden onze studenten op in creativiteit, ondernemerschap, systeemdenken en authentiek leiderschap", vertelt Ira. "Dit doen we bijvoorbeeld heel concreet in ons programma Finding Roots, waarbij we studenten bagage meegeven om leiders van de toekomst te worden. We willen dat onze studenten zich bewust zijn van hun sterke én zwakke punten en daardoor met meer zelfvertrouwen hun werk uitoefenen."

"Door onze opleiding zijn ze in staat om straks samen met de bedrijven die nieuwe economie succesvol te maken. Onze studenten leren wat het betekent om een bedrijf systeem-breed te veranderen, en passen dat in de praktijk toe. Zo is er een groep studenten met dertig Zeeuwse bedrijven aan het werk om de circulaire economie in het bedrijfsleven toe te passen. Heel inspirerend!"

'Door onze opleiding kunnen studenten en bedrijven de nieuwe economie werkelijkheid maken'

Ira hoopt dat in de toekomst álle MBO-scholen duurzaam onderwijs aanbieden. "Die ontwikkeling lijkt binnen het HBO en WO soms sneller te gaan, maar ook binnen het MBO zijn al veel mooie voorbeelden. Om deze initiatieven meer naar buiten te brengen en de ontwikkeling naar een toekomstbestendig mbo te versnellen, zijn we dit jaar een nauwe samenwerking aangegaan met andere initiatieven die staan voor de verduurzaming van het beroepsonderwijs, binnen de coöperatie Leren voor Morgen.”

“Laten we met het hele onderwijsveld meer gaan samenwerken, zodat het op ieder niveau versneld wordt. Een duurzamer MBO heeft namelijk een héle grote impact op het verduurzamen van Nederland."

'Laten we meer gaan samenwerken met het hele onderwijsveld'

Momenteel werkt Ira von Harras als directeur van de Zeeuwse Milieu Federatie. Als oprichter en lid van de Raad van Inspiratie van Het Groene Brein ROOTS is ze nog wel bij het project betrokken. Vorige week ontving ze een jongerenmanifest van een nieuwe lichting Finding Roots(ers) op de Dag van de Zeeuwse Energiedialoog. 

Fotocredits: Richard Broekhuijzen Fotografie. Op 21 juni vierden Het Groene Brein Roots, Duurzaam MBO, Katapult en de Coöperatie Leren voor Morgen hun samenwerking. Samen maken deze vier partijen zich hard voor duurzaam beroepsonderwijs.

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...