De AOC Raad is de netwerkorganisatie van het groene onderwijs: het vmbo en mbo dat zich richt op thema's zoals voedsel, gezondheid, recreatie, planten en dieren. De raad vertegenwoordigt dus een brede sector. "En," vertelt Mirjam Kuggeleijn, communicatieadviseur van de AOC Raad, "het is een hele leuke en innovatieve sector, zeker op het gebied van duurzaamheid."

"Het groene onderwijs gaat over alles wat leeft en onderdeel is van onze planeet: planten, dieren en voedsel. We vinden het heel belangrijk dat duurzaamheid verweven zit in al onze opleidingen," vertelt Mirjam. "De AOC’s (agrarische opleidingscentra) werken hierin ook samen en inspireren elkaar, in het netwerk Groene Groei."

Groen onderwijs
Waar je dat aan merkt? Mirjam noemt een aantal voorbeelden. “Alle scholen doen mee aan het programma Eco-schools (waar we al eerder over schreven), waardoor ze zelf bewust omgaan met duurzaamheid binnen de school. Een flink aantal scholen heeft een groene vlag, de meeste andere scholen zijn bezig met het behalen van vlaggen."

'Duurzaamheid zit verweven in al onze opleidingen'

De groene vmbo's en mbo's maken hun bedrijfsvoering steeds groener, maar er is ook veel aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs. "Bijvoorbeeld door projecten rondom hergebruik van afval, of over de plasticsoep. Dat nemen de leerlingen de rest van hun leven mee. We geven duurzaamheid niet als alleen als apart keuzedeel, maar het is onderdeel van elk vak dat je op school krijgt. Je kan je namelijk áltijd afvragen: is dit goed voor de planeet, kan het nog beter?"

Groene toekomst
Mirjam en ik spreken elkaar terwijl ze in de trein zit - en dus niet in de auto. "Persoonlijk vind ik het belangrijk dat we bewust met duurzaamheid omgaan," vertelt ze. "Omdat we het anders niet gaan redden met deze planeet. Mijn huis hangt daarom vol met led-verlichting, ik doe aan afvalscheiding en ik probeer niet te veel energie te verspillen. Vliegen vind ik nog wel heel lastig om te laten, maar ik eet nauwelijks vlees, en helemaal geen rundvlees."

"Ik hoop dat alle leerlingen wanneer ze van school afkomen het begrip van duurzaamheid als een tweede natuur met zich meenemen. Dat goed omgaan met onze planeet ingebakken zit in de genen van alle leerlingen, dus dat het niet iets is wat nog ooit ter discussie staat. Onze leerlingen vinden makkelijk werk, en blijven vaak bij een bedrijf hangen na een stage. Ik zie echt dat er in de sector erg veel vraag is naar innovatieve, jonge, duurzame mensen."

'Ik wil dat leerlingen die van school afgaan het begrip van duurzaamheid als een tweede natuur met zich mee blijven dragen'

Groen Nederland
Groen onderwijs wordt gegeven op ruim 150 vestigingen van AOC's door heel Nederland "Je ziet dat er regionaal invulling wordt gegeven aan het begrip duurzaamheid," geeft Mirjam aan. "Sommige scholen liggen middenin een grote stad, en besteden daarom meer aandacht aan stedelijke projecten: groen in de stad, het bevorderen van de bijenstand in de buurt.

Veel scholen willen positief bijdragen aan de bijenstand, door bijvoorbeeld praktische voorlichting te geven aan omwonenden. Leerlingen leren zodoende allerlei vaardigheden terwijl ze aan een groot project werken om de bijenstand te vergroten."

'Leerlingen doen vaardigheden op terwijl ze de bijenstand vergroten'

"Op het platteland spelen weer andere zaken: vaak over biologische teelt, of diervriendelijk produceren. Een paar scholen ontwikkelden samen met Bionext, een ketenorganisatie voor de biologische sector, een mbo-keuzedeel 'biologisch telen' dat nauw aansluit op de praktijk. Zo wordt de nieuwste kennis meteen overgedragen en gaan boeren en telers in gesprek met studenten."
 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...