Femke Sleegers was al actief in de Fossielvrij-beweging in Den Haag, toen ze iets nieuws startte: Fossielvrij Onderwijs. "Kinderen hebben recht op eerlijk en actueel onderwijs over de energietransitie, zonder bemoeienis van de fossiele industrie."

Gemeente Den Haag subsidieert jaardelijks het festival 'Generation Discover' met een ton. Dit festival gaat over wetenschap, technologie en schone energie, voor basisscholieren. De organisator is Shell. Femke vroeg zich af wat Shell te zeggen heeft over schone energie en waarom ze zich richten op jonge kinderen. De activist zocht daarom uit wat er in de lessen wordt behandeld. Op zoek naar wat de fossiele industrie aan kinderen wil leren.

Klimaatverandering klein laten lijken
Femke en haar collega's stellen de inmenging van verschillende bedrijven in het onderwijs ter discussie. Het gaat ze met name om bedrijven als Shell, de NAM, GasTerra en GasUnie, die zich bezighouden met de productie of het transport van aardgas en aardolie. "Zij zijn erbij gebaat om klimaatproblemen klein te laten lijken, en hun eigen rol buiten beeld te houden," stelt Femke.

"Bedrijven die winst maken door het winnen van fossiele energie hebben geen haast met de energietransitie"

"Ze houden het liefst de huidige gang van zaken in stand. Hoe langer de transitie uitgesteld wordt, hoe meer geld ze kunnen verdienen. De bedrijven leren kinderen dat je afhankelijk bent van olie en gas. 'Zonder de fossiele industrie gaat het licht niet aan en draait de wasmachine niet.'"


Half verhaal tijdens lessen over fossiele brandstoffen  

"De enige keerzijde die wordt aangekaart, is dat fossiele brandstof ooit opraakt. Met de nadruk op óóit, want uit het lesmateriaal blijkt geen urgentie. Klimaatverandering wordt überhaupt niet genoemd." Een sprekend voorbeeld vond Femke in een magazine van Shell voor kinderen: "Er werd een meerkeuzevraag gesteld over de redenen waarom we zuinig om moeten gaan met energie. Klimaatverandering was géén van de meerkeuzeantwoorden."

Soms komt in het lesmateriaal toch schone energie aan bod. "Tijdens zulke lessen komt echter niet aan bod dat minder dan 1 procent van alle energie van Shell 'schoon' is. Zo'n bedrijf zou niet de kans moeten krijgen om kinderen erover te leren."


Een petitie voor fossielvrij onderwijs
Femke pleit voor wettelijke maatregelen. "Er zijn scholen die expliciet geen lesmateriaal accepteren van de fossiele industrie. We kunnen alleen niet verwachten dat elke leerkracht onderzoek doet naar waar al het lesmateriaal vandaan komt. Het is van landelijk belang om kinderen te beschermen tegen pr-boodschappen van fossiele bedrijven - die hun winst voorop zullen stellen. Omdat we fossiele energie van basisscholen willen bannen zijn we een campagne gestart waarmee scholen zichzelf fossielvrij kunnen verklaren. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen onze petitie tekenen."

Femke wil met Fossielvrij Onderwijs bewustzijn creëren bij ouders, leerkrachten en leerlingen. "Ik hoop dat de minister inziet dat de fossiele industrie écht niet in het onderwijs thuis hoort, en dat het nodig is om daarvoor in actie te komen. Iedereen zou het toch ook raar vinden als de tabaksindustrie een sportdag op touw zet?"

Fossielvrij Onderwijs zal de petitie aanbieden aan Ingrid van Engelshoven (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Arie Slob (Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media).

Foto door Laura Ponchel 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...