Femke Sleegers was al actief in de Fossielvrij-beweging in Den Haag, toen ze iets nieuws startte: Fossielvrij Onderwijs. "Kinderen hebben recht op eerlijk en actueel onderwijs over de energietransitie, zonder bemoeienis van de fossiele industrie."

Het viel Femke vorig jaar op dat de gemeente Den Haag Generation Discover jaarlijks met een ton subsidieerde . Dit is een festival over wetenschap, technologie en schone energie, voor basisscholieren en brugklassers en georganiseerd door multinational Shell. Er kwamen meteen veel kritische vragen bij haar op. "Wat heeft Shell te zeggen over schone energie? Waarom richt het zich op jonge kinderen?" De activist zocht daarom uit wat er precies in de lessen wordt behandeld. "Ik ploos lesmateriaal uit om te ontdekken wat de fossiele industrie aan onze kinderen wil leren."

Klimaatverandering klein laten lijken
Femke en haar collega's zien inmenging van verschillende bedrijven in het onderwijs, en stellen dit ter discussie. Het gaat ze met name om bedrijven als Shell, de NAM, GasTerra en GasUnie, die zich bezighouden met de productie of het transport van aardgas en aardolie. "Zij zijn erbij gebaat om klimaatproblemen klein te laten lijken, en hun eigen rol buiten beeld te houden," stelt Femke.

"Bedrijven die winst maken door het winnen van fossiele energie hebben geen haast met de energietransitie," vertelt Femke verder. "Ze houden het liefst de huidige gang van zaken in stand. Hoe langer de transitie uitgesteld wordt, hoe meer geld ze kunnen verdienen. De bedrijven voeden kinderen op met het idee dat het onontkomelijk is om afhankelijk van olie en gas te zijn. Ze zeggen: 'Zonder de fossiele industrie gaat het licht niet aan en draait de wasmachine niet.'"

"Bedrijven die winst maken door het winnen van fossiele energie hebben geen haast met de energietransitie"

De lessen over fossiele brandstoffen vertellen nooit het hele verhaal, vindt Femke. "De enige keerzijde die wordt aangekaart, is dat fossiele brandstof ooit opraakt. Met de nadruk op óóit, want uit het materiaal blijkt nooit enige urgentie. Klimaatverandering wordt überhaupt niet genoemd." Een sprekend voorbeeld vond Femke in een magazine voor kinderen van Shell: "Er werd een meerkeuzevraag gesteld over de redenen waarom we zuinig om moeten gaan met energie. Klimaatverandering was géén van de meerkeuzeantwoorden. Heel opmerkelijk."

Soms komt in het lesmateriaal toch schone energie aan bod. "Dat wekt onterecht vertrouwen bij ouders en leerkrachten: het laat zogenaamd zien dat Shell 'bezig is' met duurzame energie. Maar tijdens zulke lessen komt niet aan bod dat nog minder dan 1 procent van alle energie van Shell schoon is. Dit soort bedrijven zou dan ook niet de kans moeten krijgen om kinderen erover te leren."


Een petitie voor fossielvrij onderwijs
Femke pleit voor wettelijke maatregelen. "Er zijn scholen die expliciet geen lesmateriaal accepteren van de fossiele industrie. Maar we kunnen niet verwachten dat elke leerkracht een diepgravend onderzoek doet naar waar al zijn lesmateriaal vandaan komt en wat de verborgen boodschappen zijn. Het is van landelijk belang om kinderen te beschermen tegen pr-boodschappen van fossiele bedrijven - die altijd hun winst voorop zullen stellen. Omdat we fossiele energie van basisscholen willen bannen zijn we een campagne gestart waarmee scholen zichzelf fossielvrij kunnen verklaren. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen onze petitie tekenen."

Femke wil met Fossielvrij Onderwijs bewustzijn creëren bij ouders, leerkrachten en leerlingen. "Ik hoop dat de minister inziet dat de fossiele industrie écht niet in het onderwijs thuis hoort, en dat het nodig is om daarvoor in actie te komen. Iedereen zou het toch ook raar vinden als de tabaksindustrie een sportdag op touw zet?"

Fossielvrij Onderwijs zal de petitie aanbieden aan Ingrid van Engelshoven (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Arie Slob (Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media).

Fotocredits: Laura Ponchel 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...