Veel bedrijven hebben duurzame ambities, maar weten niet goed hoe ze die in de praktijk kunnen brengen. Sociale onderneming DZyzzion - spreek uit als ‘decision’ - stimuleert organisaties bij het maken van duurzame keuzes, zodat zij hun ambities waar kunnen maken. We spraken Jaap de Vries om erachter te komen wat DZyzzion voor het onderwijs kan betekenen.

“De tijd dat het bestaansrecht van bedrijven beperkt was tot het maken van winst is voorbij”, legt Jaap uit. “Bedrijven moeten steeds meer duidelijk maken wat hun meerwaarde is voor een duurzame samenleving. Dat is meer dan alleen energie besparen, afval scheiden en goed met je medewerkers omgaan. Uiteindelijk gaat om ondernemen met oog op de toekomst.”

Klinkt goed, maar hoe geef je zoiets vorm? Een van de initiatieven die Jaap bedacht, is het Koploperproject. “In zo’n project gaan voornamelijk midden- en kleinbedrijven (MKB’s) samen praktisch aan de slag met duurzaam ondernemen. Na een nulmeting, waarbij wordt gekeken waar de bedrijven qua duurzaamheid staan, maken ze een concreet actieplan.” Dat brengen de bedrijven, die als Koploper worden aangemerkt, vervolgens in de praktijk.

Samen verduurzamen
Tijdens de uitvoering is het samenspel van de bedrijven van groot belang. “Gedurende het traject, dat ongeveer een jaar duurt, leren de deelnemers veel van elkaar”, vertelt Jaap. DZyzzion brengt verschillende kleinere partijen die willen verduurzamen bij elkaar, zoals bedrijven en scholen. Dit is omdat grote bedrijven meer geld en daarmee meer mogelijkheden hebben om verduurzaming aan te pakken. “Met dit project kunnen kleinere ondernemingen hun krachten bundelen”, vertelt Jaap.
 

'Met dit project kunnen kleine ondernemingen hun krachten bundelen'
 

Aan het eind van het traject krijgen anderen de kans om iets van de Koplopers te leren. “We sluiten het jaar af met een Koplopersymposium, waarin de deelnemers hun resultaten delen met publiek. Zo inspireren ze ook andere ondernemers en wordt duurzaam ondernemen hopelijk langzaamaan de norm.”

“Sinds 2010 hebben we samen met gemeenten en andere lokale partners al zo'n dertig Koploperprojecten uitgevoerd. Meer dan 300 bedrijven en organisaties hebben inmiddels meegedaan.” Het Koploperproject is niet voorbehouden aan bedrijven: ook andere organisaties zoals gemeenten, zorginstellingen en scholen kunnen meedoen.

Scholen
AOC Buitenpost (nu onderdeel van Nordwin College), ROC Friese Poort en het Aletta Jacobs College, waren al eens Koploper. “Ze leerden dat het verduurzamen van hun organisatie en het aanbieden van toekomstgericht onderwijs niet los van elkaar kunnen bestaan”, vertelt Jaap. “Het is immers lastig studenten het belang van energiebesparing te leren, als je er alleen in de les iets mee doet. Dat geldt ook voor duurzame voeding. Geef je daar les over, dan is het niet logisch dat leerlingen in de kantine gewoon snacks, snoep en flesjes water kunnen kopen. Ook dat moet dan worden aangepakt.”
 

'Het is lastig studenten het belang van energiebesparing te leren, als je er alleen in de les iets mee doet'


DZyzzion betrekt studenten bij de projecten, zodat ze zelf kunnen zien wat duurzaam ondernemen in de praktijk betekent. “Dat doen we bijvoorbeeld door ze mee te nemen bij de doorlichting van de bedrijven, het doen van onderzoek naar de effecten, te helpen bij het doen van stage bij de Koploperbedrijven. Ook betrekken we ze bij de organisatie van onze symposia. Verder geef ik regelmatig gastcolleges, bijvoorbeeld over duurzaam ondernemen, milieu, energie en mobiliteit.”

Omdat Jaap onderwijs belangrijk vindt, bouwt hij met DZyzzion verder aan nieuwe initiatieven. “Een duurzame toekomst begint immers bij goed en toekomstgericht onderwijs.”

Fotocredit: DZyzzion

 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...