Door: Sabine Wong

Er zijn te weinig middelbare scholen in gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht. Uit onvrede met het huidige aanbod zijn oprichters Guido Bastiaans, Jacomijn de Vries en Jennifer Schipper-de Laet gaan onderzoeken of er een duurzame middelbare school opgericht kan worden. Wij spraken Guido over zijn motivatie.

Scholen kunnen slechts gestart worden als deze onder een bepaalde grondslag of richting vallen. “Doordat de bestaande denominaties vol zaten konden we niet uitbreiden. Dat maakte het voor ons interessant om te zien of we een nieuwe grondslag konden ontwikkelen.” Hiermee was Stichting voor Duurzaam Onderwijs in het leven geroepen.

Meer aansluiting met belevingswereld

De initiatiefnemers werken alledrie in het onderwijs. Zij bemerkten dat het huidige voortgezet onderwijs niet goed aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Ook wordt er te weinig gedaan met de recente maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ze missen de grotere context bij de afgebakende vakken. Leerlingen stellen zich dan vooral consumerend op, ze doen alleen iets om een goed cijfer te behalen. “Wij stimuleren liever hun intrinsieke motivatie en hun maatschappelijk engagement”, aldus Guido.

Holistisch en vakoverschrijdend leren

“In ons concept willen wij de leerlingen laten nadenken over wat hen interesseert. Je leert binnen een holistische context over thema's zoals het klimaat, op een vakoverschrijdende manier. Onze samenleving staat oog in oog met vraagstukken waarbij er niet in disciplines gedacht kan worden, maar die werkelijk interdisciplinair zijn.”

De vakken

Op scholen met een duurzame grondslag behalen leerlingen een rechtsgeldig diploma. “Wat ons onderscheid is dat wij de 17 Sustainable Development Goals gebruiken als inhoudelijke thema’s. We leggen expliciet verbindingen tussen de verschillende vakken en inhoud.”

Bijvoorbeeld: leerlingen zijn het komende half jaar bezig met gendergelijkheid. Opdrachten beginnen altijd met een vraag, die zij in projecten onderzoeken. Hierbij maken ze gebruik van allerlei bronnen. Uiteindelijk presenteren ze het antwoord dat ze zelf hebben gevonden.

“Op die manier maak je de SDG’s inzichtelijk. Zo zullen ze zien dat duurzaamheid niet alleen maar ‘groen doen’ of biologisch voedsel is, dat het veel breder is dan dat. Ons doel is ook om jongeren bewust te maken van welke rol ze daar zelf in hebben.’

Duurzaamheid als religie of levenswijze?

De meeste grondslagen berusten op een bepaalde religieuze of spirituele overtuiging. Ze hebben niet het doel om een levenswijze voor leerlingen vorm te geven: “De kern is dat we opleiden tot bewuste wereldburgers. Het gaat om het bewustzijn waardoor je in staat bent om geïnformeerde keuzes te maken, in de context waarin je leeft en voor de planeet. Wat mij betreft zou het leidende principe de planeet moeten zijn. Duurzaamheid is de integrale benadering van ecologie, economie en de samenleving: het gaat er om de balans te bewaren die nodig om voort te kunnen blijven bestaan.”

Vooruitzichten

“Uiterlijk 1 mei krijgen we de definitieve uitslag. Er bestaat nog onduidelijkheid over bij de ambtelijke molen, het is natuurlijk een zeldzame procedure.” Als de grondslag geaccepteerd is, wordt er onderzoek gedaan in de omgeving waar de school mogelijk komt. Er wordt gemeten of er genoeg belangstelling is voor duurzaam onderwijs. Guido schat de kans goed in: “De gemeente Utrecht staat bekend als duurzaamste gemeente. In 2030 willen ze met CO2 heel laag zitten en in 2050 willen ze een circulaire stad zijn. Het past dus in het beleid.”

Het laatste nieuws is dat de onderwijsraad negatief advies gegeven heeft. In reactie hebben de O3 partners een brief geschreven aan minister Slob, die hier te vinden is.

Wat kun je als lezer doen om dit te steunen?

Via social media kun je de Stichting voor Duurzaam Onderwijs hier volgen op Facebook en hier op Twitter, nodig ook vooral je vrienden uit om hen te liken. Hoe groter het bereik, hoe serieuzer het initiatief genomen wordt. “De duurzame grondslag is een landelijk fenomeen, daarom willen we graag dat er een platform gestart wordt”, aldus Guido. 

Verder is de stichting op zoek naar subsidiemogelijkheden en netwerkmogelijkheden. Samen staan wij sterk voor duurzaamheid. Mocht je interesse hebben om je bij het netwerk aan te sluiten, neem dan contact op met het team. Kijk voor meer informatie op hun website.


 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...