door: Sabine Wong

De Ark en de Ark van Noach zijn twee katholieke basisscholen in IJsselstein. We spraken Marcel Wegers, een realistische schooldirecteur die 400 leerlingen op zijn school heeft. Ecologische duurzaamheid krijgt nog niet direct de aandacht die het verdient volgens Marcel: "Ja, er liggen zonnepanelen op het dak, maar iets als afvalscheiding is nog erg lastig."  Echter zijn deze scholen echt koploper op het gebied van cultuureducatie en het bevorderen van empathie.

Toekomstgericht

De Ark wil kinderen veilig laten opgroeien en met plezier naar school laten gaan. "De groei in kennis is dik op orde", aldus de schooldirecteur. Zoals vaak in het onderwijs wordt ervaren, heeft de Ark ook de uitdaging om het onderwijs betekenisvol en fascinerend te maken. Het schoolbestuur heeft hier flink op ingezet met een nieuw plan

Empathie door kunst en cultuur

Cultuureducatie is een speerpunt. “Eerst hebben we meer geknutseld en getekend met de kinderen, maar nu gaan we echt de diepte in”, aldus directeur Marcel. Onderwerpen worden vakoverschrijdend verkend en begeleid door een kunstenaar die atelier houdt in de school. Met kleine groepjes van 15 leerlingen is er meer diepgang in de lessen. In samenwerking met Kunst Centraal worden er zeven cultuur-educatieve vakken gegeven. Bovendien zijn er ook kunst & cultuurworkshops waar kinderen zich op in kunnen schrijven. Hier is een ouderbijdrage aan verbonden, wel wordt er gelet op de toegankelijkheid voor  kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. De lessen in cultuureducatie ziet Marcel voornamelijk als een middel om het empathisch vermogen te ontwikkelen.

Kanjer training

Echter is cultuureducatie niet de enige wijze waarop het meevoelen ontwikkeld wordt bij de Ark scholen. De leerlingen krijgen namelijk ook een Kanjertraining. Als resultaat van een vierjarig traject zijn beide Arken zelfs uitgeroepen tot officiële kanjerscholen. Om het te hebben over gedrag en het effect daarvan in de klas, gebruiken docenten visualisering. Door middel van aansprekende symbolen zoals gekleurde petten, kunnen leerlingen en leraren dezelfde taal spreken. “Wij willen ons graag sterk maken tegen sociale uitsluiting en pesten in de klas. We doen ons best om slachtoffers van pesten zich weerbaar te doen voelen.”

Het positieve aan de Kanjertraining is dat er niet exclusief gericht wordt op slachtoffers of daders, maar dat de hele groep aangesproken wordt. Uit onderzoek blijkt dat dit een zeer effectieve aanpak is voor pesten. Op de Ark organiseren kinderen samen met docenten een jaarlijkse Kanjerdag. Deze feestelijke aangelegenheid viert verbinding en empathie in de klas.

Digitale 21e eeuwse vaardigheden

Bij het Ontdeklab leren leerlingen van groep 1 tot groep 8 programmeren. Ook werken ze met Little Bits, een soort van elektronische Lego. Leerlingen ervaren dit als erg leuk en leerzaam.

Aanvankelijk had het team eerst moeite om over digitale vaardigheden tot een collectieve visie te komen. Anderhalf jaar geleden zijn ze gaan werken met Chromebooks, Google Drive en Gmail. Marcel vertelt dat dit veel prettiger werkt voor zowel leerkrachten en leerlingen.

Leerlingen bereiden zelf lessen voor in het kader van wereldoriëntatie. Zij geven daar vervolgens presentaties over. Groep zes presenteert dan bijvoorbeeld over slavernij. Door samen projecten uit te voeren, leren ze samenwerken. Ze presenteren aan elkaar en geven peer reviews.

Samenleving op school

Het nieuws en de actualiteit speelt ook een prominente rol op de Arken. Klimaatproblematiek is verweven bij de methode Techniek. Dag Vandaag is een lesonderdeel waarbij de leerkracht samen met de leerlingen actualiteiten bespreekt. De scholen zijn sterk verbonden met zaken die er in de samenleving gebeuren.

Natuurbeleving

De beide Arken maken ook gebruik van leskisten van het Natuur en Milieu Educatie Centra. Kleuters gaan regelmatig het bos in. Er is zelfs een Kabouterpad in de buurt. Met hogere groepen gaan ze regelmatig naar een educatief pretpark wat jaarlijks wisselt. De leerlingen spelen allen wel eens op het Lange Land, een grasveld met een natuurspeelplaats. Hier kunnen zij in de pauze gebruik van maken.

De Arken

De Ark en de Ark van Noach zijn echt toekomstbestendige scholen. De empathische ontwikkeling van het kind staat centraal, in relatie met de natuurlijke en sociale omgeving. Qua techniek en digitalisering jagen ze ook zeker de huidige ontwikkelingen na. We zijn zeer benieuwd naar de verdere transitie van deze vooruitstrevende basisscholen.

In opdracht van BuitenWijs, een expertcentrum voor natuur- en duurzaamheidsonderwijs voor de basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, zochten we uit hoe scholen in deze gemeenten het begrip duurzaamheid invullen.
 
 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...