Op de Gerardus Majella in Cabauw is de natuur zo belangrijk, dat het woord 'natuurlijk' in het logo staat - omringd door takken, blaadjes en bloemen. Ingeborg Geensen, leerkracht van groep 1/2, coördineert de afvalscheiding en het groen op school. "Groep 2 en groep 7 verzorgden afgelopen jaar samen de moestuin. Ze kregen allemaal een stukje grond!"

Als Ingeborg en haar collega's bespreken wat ze belangrijk vinden voor het onderwijs, komt duurzaamheid meteen ter sprake. "Wij besteden er allemaal aandacht aan," legt Ingeborg uit. "We vinden het belangrijk dat kinderen duurzaam omgaan met materialen, elkaar én hun leefomgeving, zodat we daar nog lang van kunnen genieten."

'Elke leerkracht besteedt aandacht aan duurzaamheid'

Van dak tot wormenkast
Duurzaamheid zit niet alleen in de visie, maar is ook zichtbaar op het schoolplein. "Toen we naar deze nieuwe locatie verhuisden, konden we de verbinding met de natuur die we zo belangrijk vinden eindelijk met het hele gebouw uitdragen," beschrijft Ingeborg enthousiast. "We konden het schoolplein én het dak naar eigen wens inrichten. Nu hebben we een tuin, moestuintjes, een wormenkast, een groen dak en een schoolplein dat gedeeltelijk is ingericht met natuurlijke materialen zoals keien en boomstammetjes"

'Sinds de verhuizing draagt het gebouw echt uit hoe belangrijk we de natuur vinden'

"Jonge kinderen hebben nog niet zo'n oog voor het bijzondere dak," lacht Ingeborg. "Maar er ligt nogal eens een bal op het dak, en dan zien ze wel dat het groen is. Zomers staat het een keer helemaal in bloei, en dan zie je ze allemaal wijzen. Wat meestal een gegeven is, wordt dan toch ineens bijzonder."

Omdat de natuur dankzij deze groene schoolomgeving altijd dichtbij is, wordt er veel aandacht aan besteed in de lessen. "Leerlingen krijgen lessen over de natuur, en ze gaan geregeld naar buiten," zegt Ingeborg. "En de kinderen onderhouden de schooltuin ook zelf. Kinderen uit de bovenbouw leren onkruid weghalen en snoeien."  

'Leerlingen leren over de natuur en onderhouden de schooltuin zelf'

Afvalscheiding
Ook binnen vindt duurzaamheid een weg. "Ik liep vandaag nog met de kleuters naar de batterijenbak," vertelt Ingeborg. "We besteden veel aandacht aan afvalscheiding. Als je ze jong het belang van recycling uitlegt, zijn ze er de rest van hun leven vertrouwd mee. Dat zie je nu al! En een boek dat je niet meer wil hebben, zet je voortaan in onze ruilboekenkast. Dat past helemaal in het straatje van hergebruiken. Er wordt al flink geruild!"

Sociale vaardigheden
Op het Gerardus Majella gebruiken ze de methode Vreedzame School, voor sociale vaardigheden. "We willen kinderen handvatten geven," vertelt Ingeborg. "Zodat ze ruzies niet op hoeven lossen, maar ze de ruzie helemaal niet krijgen. We hebben een rekenmethode en een taalmethode, dus waarom zouden de kinderen dan zelf uit moeten vogelen hoe je met elkaar om moet gaan?"

In opdracht van BuitenWijs, een expertcentrum voor natuur- en duurzaamheidsonderwijs voor de basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, zochten we uit hoe scholen in deze gemeenten het begrip duurzaamheid invullen.


 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...