Op Basisschool De Nieuwe Wiel in Lopik staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen centraal. "Kinderen leren hoe ze voor elkaar en de aarde kunnen zorgen," vertelt directeur Hanneke Mulder. "Gebeurtenissen uit de pauzes of op de gang diepen we uit in de lessen. Zo leren de kinderen hoe ze het beste met anderen en zichzelf om kunnen gaan."

"Ik wil dat onze leerlingen de aarde zien als iets waar we zorg voor moeten dragen," vertelt Hanneke over de christelijke school. "Voor mij betekent duurzaamheid dat je goed omgaat met de natuur, de omgeving en elkaar."

Veiligheid
Een van de kernwaarden van De Nieuwe Wiel is 'veiligheid'. "Als een kind het fijn heeft en veilig is, kan het leren en ontwikkelen," legt Hanneke uit. Ze vertelt verder over de filosofie van De Nieuwe Wiel. "Elke week geven wij een les over gedrag, omdat we geloven dat je goed gedrag kan leren. Zo zijn we voortdurend bezig met thema's zoals samenwerken, respect en verantwoordelijkheid door erover te praten en te oefenen." 

Hanneke vertelt dat de school erg hoog scoort op het gebied van veiligheid. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk in de praktijk? "De kracht van De Nieuwe Wiel is dat we het kind serieus nemen," legt ze uit. "Als een kind vertelt dat het gepest wordt, praat de leerkracht met de kinderen en onze anti-pestcoördinator over een oplossing. In de maanden erna houdt de leerkracht de situatie extra in de gaten en houdt gesprekjes met het kind om te weten hoe het nu gaat. Vaak komt pestgedrag namelijk na een tijdje weer terug."

"We wachten overigens niet tot een kind aan de bel trekt. We monitoren de leerlingen gericht met vragen als 'Word je gepest?, 'Ga je met plezier naar school?' en 'Ben je weleens buitengesloten?'. Op basis van de antwoorden die de kinderen opschrijven gaat de leerkracht persoonlijk met ze in gesprek."

Gedragsverandering
"Voor gedragsverandering zetten we op school twee methodes in: Positive Behaviour Support en Kanjertraining," vertelt Hanneke. "PBS houdt in dat we kinderen op een positieve manier benaderen en goed gedrag positief bekrachtigen. Als een kind rustig door de school loopt, dan benoemen we dat of geven we daar een compliment over. Daarmee laten we zien dat we goed gedrag opmerken."

Door deze methodiek komt ook ecologische duurzaamheid aan bod. "Ander goed gedrag dat we belangrijk vinden is afval scheiden, en minder afval creëren. We beseffen dat gedragsverandering tijd kost, dus we zorgen ervoor dat we het hele jaar activiteiten organiseren rondom dit thema. Dan blijven de leerlingen ermee oefenen. Uiteindelijk zullen kinderen zich ervan bewust zijn dat afval eigenlijk een grondstof is."

In opdracht van BuitenWijs, een expertcentrum voor natuur- en duurzaamheidsonderwijs voor de basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, zochten we uit hoe scholen in deze gemeenten het begrip duurzaamheid invullen.

 

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...