Sinds 2016 is Avans Hogeschool de eerste en enige hogeschool in Nederland die met alle voltijdopleidingen twee van de vijf sterren heeft behaald voor duurzaamheidscertificaat AISHE. Maar liefst 30.000 studenten in Breda, Tilburg en Den Bosch leren binnen hun eigen opleiding over duurzaamheid. We spraken Rik Thijs, projectmedewerker Avans Duurzaam en Imke van Gaal, manager van het programma.

Voor Rik is duurzaamheid meer dan netjes omgaan met het milieu. “We willen dat studenten zich ook na hun afstuderen af blijven vragen: ‘Hoe gaan we met de aarde en met elkaar om?’ We willen studenten opleiden tot professionals die de langetermijnbelangen voor mens en milieu behartigen. Het gaat in het leven niet alleen om de ‘BV ik’, maar ook om de ‘BV wij’; om inclusiviteit en verantwoordelijkheid.”

Maatschappelijk verantwoord onderwijs
Eén van de duurzame ambities van Avans is dan ook ‘maatschappelijk verantwoord onderwijs’. “Onze studenten behoren tot een generatie die niet alleen kennis maar ook vaardigheden nodig heeft voor duurzame ontwikkeling. Volgens mij wordt het steeds belangrijker om na te denken over hoe je door middel van je werk een bijdrage kan leveren aan een betere wereld.” 

“We willen studenten opleiden tot professionals die de langetermijnbelangen voor mens en milieu behartigen”

De opleidingen van Avans bestrijken uiteenlopende vakgebieden. Van Bedrijfskunde tot Fysiotherapie en van Communicatie tot Rechten. Rik vertelt dat elke opleiding duurzaamheid op zijn eigen manier in het curriculum verwerkt. “Iedereen is binnen zijn opleiding gaan kijken naar de betekenis van duurzaamheid, en naar waar er ruimte is voor duurzame verdieping. Medewerkers mogen er hun eigen kleur aan geven.”

Duurzaamheid wordt zodoende op natuurlijke wijze verweven met de lesstof en de opdrachten die een student uit moet voeren. “Enerzijds komt duurzaamheid heel praktisch terug in de vakken die ze volgen, zoals het vak duurzame ontwikkeling. Maar een student kan bijvoorbeeld ook onderzoeken hoe een stagebedrijf uiting geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of een student besteedt aandacht aan de maatschappelijke impact van zijn afstudeeronderzoek.”

Ook belangrijk voor het onderwijs zijn de zes expertisecentra van Avans. Stuk voor stuk betrekken zij duurzaamheid in hun werk. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar groene alternatieven voor fossiele brandstoffen of naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke en economische problemen die spelen in de regio Brabant

Langetermijnambities
De verduurzaming van Avans Hogeschool is een doorlopend proces, vertelt Imke: “Met het behalen van de AISHE-certificaten heeft Avans de basis voor duurzame ontwikkeling gelegd. De volgende uitdaging is om onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen: practice what you preach. Zo heeft Avans op al haar gebouwen zonnepanelen en is zij de eerste onderwijsinstelling met een integraal jaarverslag." Dat houdt in dat de nadruk niet alleen op financiële prestaties wordt gelegd, maar ook op andere waarden.

Dit jaar was de hele organisatie betrokken bij het formuleren van de ambities voor de komende jaren. "De opleidingen ontwikkelen door zodat studenten op systematische wijze duurzame waarde blijven creëren. Ook streeft de hogeschool naar circulaire bedrijfsvoering. Dit betekent dat de bedrijfsvoering alleen wordt gevoed met duurzame energie en dat afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die gebruikt worden."

 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...