Meer dan de helft van Nederland neemt in hun leven deel aan het beroepsonderwijs. Dat maakt het beroepsonderwijs dan ook een van de belangrijkste plekken om te leren over duurzaamheid. Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie die nu al grote ambities op duurzaamheid heeft.

Hoewel veel mbo-instellingen pas net de ambitie krijgen om de duurzaamheidstransitie te maken, leeft dit sentiment al behoorlijk langer bij Ira von Harras van het Scalda College te Goes. Soscha interviewde haar over de stappen die de school heeft ondernomen om de duurzaamste mbo van Nederland te worden.


Wat heeft het duurzame denken hier in gang gezet?
“Een aantal docenten werkten sowieso al veel aan duurzaamheid vanuit persoonlijke interesse. Later realiseerde ik me dat duurzame ontwikkeling veel impact heeft op het onderwijs. In de toekomst zal bijna alles anders gaan dan het nu gaat. We kunnen studenten dus niet meer alleen opleiden in een vak, want dat vak kan over 5 of 10 jaar verdwenen zijn. In de toekomst zullen we dus inzetten op het leren van vaardigheden zoals creativiteit en probleemoplossend denken. Daar hebben onze studenten hun hele leven wat aan!”

Hoe gaat het Scalda College verduurzamen?
“De ruggengraat van de verduurzaming bestaat uit de 15 duurzaamheidscoördinatoren die inmiddels zijn aangesteld. Zij komen vanuit alle studierichtingen en zijn verantwoordelijk voor het verduurzamen van ‘hun’ stukje van de organisatie. Daarbij zijn sommige ambitieuzer dan anderen. In de ICT, techniek en de horeca wordt al veel aandacht besteed aan duurzaamheid in het curriculum. Kijk maar eens naar schoolrestaurant PUUR. Andere coördinatoren focussen zich op de bedrijfsvoering. We hebben regelmatig overleg, dus we kunnen elkaar aansporen. Dat is en blijft nodig!”

Wat vinden studenten van die verduurzaming?
"De studenten merken er eigenlijk niks van. We doen veel duurzame dingen zonder te benoemen dat het duurzaam is. De studenten worden enthousiast van hun opleiding, maar niet ‘extra’ enthousiast wanneer deze een duurzame insteek heeft. Bij een aantal studenten is dit heel anders, zij zijn juist gemotiveerd geraakt om zelfs buiten hun opleiding bezig te zijn met duurzaamheid. Met het programma Finding Roots en in de toekomst een Green Office bieden we die studenten een platform om hun duurzame vaardigheden uit te breiden. De focus zal sowieso altijd blijven liggen op persoonlijk leiderschap: waar ben ík goed in?”

Waar halen jullie kennis en inspiratie vandaan?
“Dat is een van onze grootste uitdagingen. We nemen de doelstellingen van het Parijs-akkoord of die van de Sociaal Economische Raad in Zeeland als leidraad voor ons eigen beleid. Aan de hand van een meerjarenplan proberen we onze eigen ambities zo te definiëren dat we op koers blijven om die doelstellingen te halen. Dit betekent nog steeds niet dat we zelf alles in huis hebben om de duurzaamheidstransitie te kunnen maken. Door veel samen te werken met andere onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en het bedrijfsleven vangen we dit tekort aan kennis op. Goed kunnen samenwerken is sowieso essentieel voor duurzame ontwikkeling. Als studenten dat hier al leren is het dus extra mooi!”

 
Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van het Scalda College vind je hier
 
Er is duidelijk vraag naar duurzame professionals bij werkgevers, van Unilever tot de bakker om de hoek. Nu het aanbod nog. Daar dragen wij aan bij.
 

Over ons

ToekomstBehendig.nl is een van de projecten van Groene Generatie, het Groene Brein en Studenten voor Morgen. Wij stimuleren duurzame ontwikkeling door middel van campagnes, onderzoek en slimme producten.

Lees meer...